Teak Oil

Teak Oil
Seals, protects and finishes teak and exotic woods
Long-lasting formula
Penetrates deep for the ultimate UV and moisture protection
It should never be coated with any primer or varnish.
DARK GOLDEN DYE

Step 3. Apply after Step1 Cleaner and Step 2 Brightener
INSTRUCTIONS FOR USE:
On dry wood, apply it directly with a brush, combing and following the direction of the fiber. Avoid contact with joints. A second layer can be given five days later.

Hrvatski:
Pečati, štiti i završava tretman tikovine i egzotičnih vrsta drva
Formula dugog trajanja
Prodire duboko za konačnu UV i zaštitu od vlage
Nikada ne bi trebao biti premazan bilo kojim temeljnim premazom ili lakom.
TAMNO ZLATNA BOJA
Step 3. Primijenite nakon Step1 Cleaner i Step 2 Brightener
UPUTE ZA KORIŠTENJE:
Na suhom drvetu, nanosite izravno četkom, češljajući i prateći smjer vlakana. Izbjegavajte kontakt s spojevima. Drugi sloj može se dati pet dana kasnije.

Slovenski:
Zapira, ščiti in konča obdelavo tikovine in eksotičnih lesnih vrst
Dolgotrajna formula
Globoko prodre za ultimativno zaščito pred UV-žarki in vlago
Ne sme biti prekrit z nobenim premazom ali lakom.
TEMNO ZLATA BARVA
Step 3. Uporabite po Step1 Cleaner in Step 2 Brightener
KAKO UPORABLJATI:
Na suhem lesu ga neposredno nanesite s čopičem, gladeč in sledite smeri vlaken. Izogibajte se stiku s sklepi. Drugi sloj lahko nanesete pet dni kasneje.

Click to order
Made on
Tilda