Zentouro Spray Lubricant

3005
Zentouro Spray Lubricant 405cc
The only multipurpose lubricant developed by experts for marine engines and equipment
Its main benefit lies in its formula:
The product penetrates mechanisms slowly, displaces rust and scale, creating a thick protective layer to ensure an exceptional long-lasting effect against rust and corrosion.
The best solution for the storage of boats
Protects metals from rust and corrosion.
Eliminates rust, salt and corrosion.
Penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything.
Removes grease, grime and more from most surfaces.
Does not attack rubber joints, plastic or connections like other lubricants on the market.
 • PROTECTS FROM RUST & SALT
 • LONG TERM PROTECTION
 • PENETRATES RUST & SALT
 • UNLOCKS CLOGGED MECHANISMS
 • DOES NOT HARM RUBBER, PLASTIC OR CONNECTIONS

Hrvatski:
Jedino višenamjensko sredstvo za podmazivanje  razvijeno od strane stručnjaka za brodske motore i opremu
Njegova glavna prednost leži u sastavu:
Proizvod polako prodire u mehanizme, uklanja hrđu i naslage, stvarajući debeli zaštitni sloj koji pruža izuzetan učinak i dugotrajnu zaštitu protiv hrđe i korozije.
Najbolje rješenje za skladištenje brodova
Štiti metale od hrđe i korozije.
Eliminira hrđu, sol i koroziju.
Prodire u blokirane dijelove, uklanja vlagu i podmazuje gotovo sve.
Uklanja masnoću i prljavštinu s većine površina.
Ne oštećuje gumene zglobove, plastiku ili spojeve kao druga sredstva za podmazivanje na tržištu.
 • ŠTITI OD HRĐE I SOLI
 • DUGOTRAJNA ZAŠTITA
 • PRODIRE KROZ HRĐU I SOL
 • OTKLANJA BLOKADE U MEHANIZMIMA
 • NE ŠTETI GUMI, PLASTICI ILI SPOJEVIMA

Slovenski:
Edini večnamenski mazivo, ki so ga razvili strokovnjaki za morske motorje in opremo
Njegova glavna prednost je v formuli:
Izdelek počasi prodira v mehanizme, premika rjo in vodni kamen, ustvarja debelo zaščitno plast, ki zagotavlja izjemno dolgotrajen učinek proti rji in koroziji.
Najboljša rešitev za shranjevanje plovil
Zaščiti kovine pred rjo in korozijo.
Odstrani rjo, sol in korozijo.
Prodira v zagozdene dele, izpodriva vlago in mazilo skoraj vse.
Odstrani maščobo, umazanijo in več z večine površin.
Ne napada gumijastih spojev, plastike ali povezav kot druga maziva na trgu.
 • ZAŠČITA PROTI RJI IN SOLI
 • DOLGOROČNA ZAŠČITA
 • PRODIRE SKOZI RJO IN SOL
 • MOČAN ODKLEPALEC, ODKLEPA ZAPORO MENEZMIZMA
 • NE ŠKODI GUMI, PLASTIKI ALI POVEZAVAM
Click to order
Made on
Tilda